Jdi na obsah Jdi na menu
 


Díkůvzdání 2010

3. 11. 2010
 

Poslední říjnový den jsme v našem sboru měli díkůvzdání. Ráno byl bohatý program, ve kterém sloužili také naše děti. I když je jich několik, radujeme se z nich a potěšilo nás slyšet jejich básně a písně.

Po skončení dopoledního shromaždění jsme měli společný oběd a měli jsme možnost povídat a být spolu.

Od 14 hod. začalo další shromáždění, ve kterém jsme přivítali hosty z našich sborů z Aše, Chebu, Sokolova a Teplé. Docela příjmně nás překvapil „západní kvartet kazatelů“, který zazpíval 3 písně. Vděčně jsme přijali službu slovem kazatelů z okolních sborů a dalších, kteří se zapojili. Prožili jsme krasný a požehnaný den spolu u Božího slova. Z Kol 3:15-16 jsme si připomněli to, že pro to, abychom byli vděční, potřebujeme odstranit překážky (starosti, nespokojenost, hněv a zlobu, negativní pohled na věc). Dobrá půda, ze které může vyrůst vděčnost je Pokoj, který dává jedině Bůh. K tomu potřebujeme také to, aby Písmo přebývalo v nás a také, abychom byli pokorní. Jsme v Boží škole vděčnosti, ve které se učíme potřebné lekce pro život. Kéž rosteme a učíme se jako apoštol Pavel být vděčnějšími každým rokem našeho života.

Přijmi každý den jako vzkříšení z mrtvých, jako novou radost života, dívej se na každý východ slunce s vědomím Boží dobroty, tak jako kdyby ses díval na první východ slunce při stvoření světa. A s vědomím velikého požehnání zaplaví tvé srdce radost, vděčnost a chvála patřící našemu dobrému a slavnému stvořiteli.“

Židům 12:28Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.“

 

Náhledy fotografií ze složky Dikůvzdání 2010