Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hesla složek sboru na rok 2017

19. 1. 2017

Verše na rok 2017

 

Sbor:

Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe.

Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám

svou duši. Žalm 143:8

 

Staršovstvo:

Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní

pohrdají pošetilci. Přísloví 1:7

 

Sestry:

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Římanům 12:13

 

 

Mládež:

Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý

jak do hradu.

Přísloví 18:10

 

 

Besídka:

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbcách

vytrvalí.

Římanům 12:12

----------------------------------------------------------------

Verše na rok 2016

 

Sbor:

Zvedne-li se proti tobě vladařova nevole, své místo neopouštěj,

mírnost může zabránit velikým hříchům.

Kazatel 10:4

 

Staršovstvo:

Bůh dělá velké věci, nad naše poznání.

Jób 37:5

 

Sestry:

Dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina.

Deut 6:12

 

Dorost:

Čekej na Hospodina a on tě zachrání.

Př 20:22

 

Besídka:

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi

osvědčená.

Žalm 46:2