Jdi na obsah Jdi na menu
 


Heslo sboru 2016

29. 1. 2016

 

Heslo sboru na rok 2016 – Kaz 10,4

27.1.2016, BJB KV , BH


EKP Zvedne-li se proti tobě vladařova nevole, své místo neopouštěj, mírnost může zabránit velikým hříchům. Kaz 10,4

KR  Jestliže by duch toho, jenž panuje, povstal proti tobě, neopouštěj místa svého; nebo krotkost přítrž činí hříchům velikým.

B21  Před hněvem vladaře se z místa nehýbej, vždyť krotkost napraví i chyby veliké.

Ro:  Když proti tobě se zvedne hněv toho, který panuje, neopouštěj své místo, protože studená krev tě ochrání před velkými hříchy.


O čem je tento verš? O tom jak máme reagovat na politickou situaci v naší zemi? Určitě ano a nejenom to. Hněvem operuje nejenom vladař, ale každý z nás. Máte tady „vladaře „ jako hlavní postavu. Tento vladař není klidný a pokojný a spokojený.

Vladař se hněvá na svůj lid, nevíme zda jeho hněv je oprávněný nebo ne. To by nám hodně pomohlo vědět, zda se vladař hněvá proto, že občané jeho království jsou neposlušní, neplatí daně a pohrdají jeho vládou. Potom má důvody se hněvat a zakročit. Z nedávných dějin, které starší pamatují, víme, že jsou i vladaři, kteří se hněvají jen tak, protože jste jiní, věřící nebo se scházíte k bohoslužbám.

Ano minulý režim, zatýkal kazatele neprávem, a s hněvem zaútočil i na náš sbor a zabavil modlitebnu, kterou jste začali stavět. To byl hněv neopravněný a kroky nespravedlivé.

Tento verš neřeší druh hněvu, zda je oprávněný nebo ne víte proč? Protože Pán ví, že vladaři někdy jsou k tomu oprávněni a někdy ne. To, co je důležité je, jak na ten hněv, ať je jakýkoliv, reagujeme my?

Z historie naseho sboru mužů říct, že vy jste neutekli, ani do jiného města ni do Neměcka ai někam jinam. Zůstali jste a nakonec jste dostali od Pána modlitebnu na lepším místě, přímo u autobusu a na hlavní ulici.

Jinými slovy verš říká, neměj strach z hněvu. Zachovej klid, neopouštěj své místo, své poslání svůj sbor, svojí práci.

Přidej k tomu jestě: MÍRNOST nebo KROTKOST, studenou krev. Jetliže se vladář neovláda, OVLÁDEJ SE TY. Buď mírný. Na blesky neodpovídej bleskama. Na tvrdá slova neodpovídej jětě tvrdšími.

Přísloví 25:15  Vůdce se dá přemluvit trpělivostí a měkký jazyk láme kosti.

Takovým příkladem jak tento verš do slova někdo naplnil byla Abigail.

David, když utíkal před Saulem, potřeboval pomoc od člověka jménem Nábal, který byl velmi bohatý. A tak v 1 S 25:8 prosil, aby mu něco dal z toho co má k jídlu, zřejmě pro své může. Nábal však jednal tvrdohlavě a nechtěl ani kus chleba dát, Davodovi a jeho mužům, kteří se chovali k Nábalovým pastýřům velice dobře.

Odplatil dobro zlem a tak David se čtyřmisty muži se vydal k Nábalovi vykonat spravedlnost mečem. Vůdce a budoucí král Dávid měl důvod k hněvu a byl rozhěvaný. Abigajl, Nábalova žena, však jednala s mírností a moudrostí. Neopouštěla své místo, neutekla, ale přišla vstříc Davidovi a žehnala mu, vzala vinu svého muže na sebe a přinesla jídlo pro jeho družinu. Tak zabránila pohromě, násilí a smrti mnohých mužů.

Ona skutečně svým důvtipem a mírností zabránila velkým hříchům.

Aplikace pro nás:

  • vladář nemusí být nutně král, ale někdo kdo má autoritu nad tebou -tvůj šef v práci, vedoucí nebo někdo jiný.

  • Když se zvedne hněv nechovej se zbaběle, neutíkej, neopouštěj své místo, ale přemýšlej jak svojí mírností můžeš zabránit něčemu horšímu než hádce.

  • Pros Boha o mírnost a krotkost a trpělivost. Buďme, jako Abigail , těmi, kteří druhé svým chováním, mluvením a postojem dokáží odzbrojit od hněvu, pomsty a páchání násilí. Hněv může způsobit mnoho zlého včetně vraždy.

  • Moudrost je lepší než válečné zbraně.

  • Bůh korunuje ovoce DS -sebeobládání. Ať sbor i jednotrovci dokážeme odvrátit šípy hněvu mírností.

  • NZ říká: Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán Je blízko.

A tak modleme se: Dej nám více mírnosti, i moudrosti v mluvení v tomto roce, abychom přinášeli pokoj tam, kde je rozdělení, schlazení tam, kde se vaří krev, a umírnili konflikty a zabránili pomstě a ZVÍTĚZILI NAD ZLEM DOBREM.