Jdi na obsah Jdi na menu
 


Heslo sboru na rok 2017 - 8.2.2017, BJB KV

10. 2. 2017

 

 

Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe.

Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. Ž 143:8

Je to verš, který spadá do žalmu, ve kterém se ve stáří David modlí a připomíná si dávné dny. Rozjímá o Bohu, minulosti a budoucnosti a zároveň touží, aby mu Bůh požehnal v přítomnosti a chce se ještě učit tolik věcí.

Ve svém stáří nerezignoval na svůj život, neříká: „Já už jsem pro tebe Bože udělal dost, neříká ať se učí mladší, ať bojují i mladší.“ Když přečteme celý žalm, poznáme člověka, který ve stáří neztratil duchovní svěžest, učenlivost, touhu poznávat Boží vůli a schopnost rozjímat a přemýšlet o Božích skutcích a činech.

A proto se modlí a říká: „Ohlas mi zrána své milosrdenství.“

B21 „Kéž ráno uslyším o lásce tvé - jsi má jediná naděje!“

David chce začít den jak nejlépe umí: chce slyšet o milosrdenství a o lásce Boží.

Chce slyšet, že je milován Bohem. Proč? Důvodem je: neboť v tebe doufám. „ Jsi má jediná naděje!“

Jako sbor potřebujeme také slyšet, že Bůh nás miluje v tomto roce, jeho láska a milosrdenství vůči nám nezevšednila, je stále čerstvá a bohatá.

Mnozí chtějí slyšet o tom, že je Bůh miluje, chtějí slyšet o Božím milosrdenství, ale je Bůh pro ně jedinou nadějí? Je pro nás Bůh jedinou nadějí?

Mnozí chtějí Boží lásku, ale bez toho, aby v něho doufali. Pravda je, že Bůh chce, abychom v něho doufali a žili tak, jakoby jedině On byl naší jedinou nadějí.

CEP Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.

B21 Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem.

SNC ukaž cestu, veď mne sám, úpěnlivě volám.

Každý den se před námi otvírá nový den, který je jako cesta, proto se David modlil, aby mu Bůh dal poznat cestu. Jinými slovy Bůh má svou cestu, a také nepřítel má svou cestu.

Proč se David modlil, že chce chodit po cestě, kterou mu ukáže Bůh?

Přísloví 14:12  Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.

David nechce chodit podle zdání, dojmů, ani tušení. Nechce si vybrat cestu podle svých pocitů, názorů, mínění a úsudku. Nevybírejme si cestu podle citů, obalu, a podle toho, co vidí naše oči. Proč? Můžeme se těžce a tragicky mýlit. Nakonec nás ta cesta přivede k smrti.

V životě existují jen dvě: cesta spravedlivých a cesta svévolníků.

Žalmy 1:6  Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

Přísloví 4:19  Cesta svévolníků je však jako soumrak, nevědí, o co klopýtnou.

Přísloví 10:29  Cesta Hospodinova je záštitou bezúhonnému, kdežto zkázou pro ty, kdo páchají ničemnosti.

Žalmy a Přísloví o Boží cestě říkají, že je:

  • svatá - Bože, tvá cesta je svatá. Ž 77:14

  • bezúhonná -Přísloví 11:20  Hospodin má v ohavnosti lidi falešného srdce, kdežto zalíbení má v těch, jejichž cesta je bezúhonná.

  • Plná života -Přísloví 12:28  Na stezce spravedlnosti je život,

  • dokonalá- Ž 18:31  s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá!

  • Úzká - Matouš 7:14  Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Když jsme svěřili svou duši Bohu, když pozvedáme svou duši k Bohu chceme si zvolit i Jeho cestu.

Boží zjevení je už zaznamenané v Písmu. Nežijeme ve tmě, máme plné Boží zjevení v Písmu, proto víme, jak vypadá Jeho cesta. Známe její vlastnosti a známe také její cíl. Prosme jen, abychom si jako sbor vybrali Boží cestu v tomto roce.

  • Abychom měli odvahu říci – Ne! To není Boží cesta! Protože je proti Bibli.

  • Nepřítel chce úzkou cestu trochu rozšířit – mladým říká - přece nebudete jako puritáni a jeptišky, a mít názory z doby kamenné. Jaká je naše odpověď? Přísloví 12:28  Na stezce spravedlnosti je život, tato cesta nesměřuje k smrti.

My známe cíl Boží cesty – víme, že jenom Ježíšova cesta vede k Bohu, proto po ní chodíme a vytrváme a jdeme proti proudu myšlení tohoto světa.

Bible říká, že je to cesta pravdy, spravedlnosti a spásy.

Vytrvejme jako sbor i v tomto roce jít po této cestě, protože se nezměnila.

Izajáš 35:8  Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid Boží. Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci.

- N. Lica