Jdi na obsah Jdi na menu
 


Národní týden manželství

15. 1. 2015

Národní týden manželství - (9. -16. února 2015)

Šťastně až do smrti? Není to jen pohádka?

Jak mít vztah, který vydrží…

 

Co je týden manželství?

Impulz k zamyšlení, jak uskutečnit sen o hezkém vztahu na cely život. Každý rok v týdnu Valentýna (14. 2.) je Národní týden manželství příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Valentýn je synonymem romantiky a týden manželství se jí určitě vyhýbat nebude, stejně jako přátelství, komunikaci, odpuštění a radosti, které by v manželství neměly chybět. Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manželství

chystají nebo už jsou svoji, aby v tomto týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu,

který si to určitě zaslouží. Je bláhové si myslet, že se nám podaří vymýtit všechny rozvody. Ale

přinejmenším to naše manželství může být bezpečným místem, kde platí slib lásky v dobrém i zlém,

v bohatství i v chudobě.

Proč NTM :

Dobré partnerské vztahy jsou jedním ze základních předpokladů pro kvalitní život jednotlivců i společnosti.

Stěžejní role manželství v naší společnosti spočívá mimo jiné v tom, že poskytuje stabilní a láskyplné

prostředí k výchově dětí a jako takové potřebuje podporu.

NTM vytváří prostor, kde si můžeme připomenout, že spokojené manželství není samozřejmost, ale

vztah, který bychom měli rozvíjet.

NTM je příležitost pro ty, jejichž cílem je pracovat na rozvoji a kvalitě manželství v ČR. Myšlenka

organizování Národního týdne manželství je iniciativa otevřená všem, kdo si myslí, že manželství

je dobrá věc.

Dobré manželství NENÍ samozřejmost

Naše cíle:

  • posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako

předpokladů dobrého manželství

  • motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou

za rok podpořili důležitost manželství

  • propagovat programy i iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů v České republice

 

Snadno se může stát, že jeden druhého bereme jako samozřejmost …

  • V současnosti se u nás rodí více než 40% dětí mimo manželství.

  • Každé druhé manželství končí rozvodem.

  • 47 % párů uvádí jako důvod rozvodu rozdílnost povah.

  • Kvůli rozvodům, kterých je každý rok více než 33 tisíc,přijde ročně o jednoho z rodičů přes 20 tisíc dětí, které tak samy získávají negativní zkušenost s manželstvím.

  • Průměrná délka trvání manželství v ČR je 13 let.

  • Zhruba 70 % rozvádějících se párů má děti.

  • Dochází k výraznému nárůstu soužití nesezdaných párů jako alternativy manželství, přičemž četnost rozpadu těchto vztahů je mnohem vyšší než u manželství — se všemi negativními dopady na děti těchto párů.

Věříme, že změna je možná …

Manželství je umění“

Jako každé umění i život v manželství vyžaduje dovednosti jako účinné naslouchání, vyjednávání, trpělivost, ovládání hněvu, toleranci, odpuštění, věrnost a především bezpodmínečnou lásku, které neovládá každý, a proto je případně třeba se je učit. Jedním z cílů Národního týdne manželství je nabídnout těm, kdo mají to štěstí, že žijí v manželství, způsoby, jak tyto dovednosti získávat.

Převzato z www.tydenmanzelstvi.cz

 

Náhledy fotografií ze složky Život sboru 2015