Jdi na obsah Jdi na menu
 


Témata pro ProChrist 2013

20. 1. 2013

 
 
1. Kde najdeme štěstí?
 
Úsilí (snaha) o dosažení štěstí je považováno za jedno ze základních práv člověka. Je tím také zaručeno, že štěstí nalezneme? Můžeme se štěstí naučit? Jak může existovat štěstí ve světě, kde už splasklo tolik snů? Ježíš má ale udivující výroky o štěstí.
 
 
2. Kolik sítí potřebuje člověk?
 
Sítě jsou pro nás životně důležité ať už jde o elektrickou síť, sítě pro komunikaci, pro sociální zajištění našeho života. Ten, kdo je dobře propojen se správnými lidmi, může dosáhnout mnohé. Jak důležité je spojení s Bohem? A kdo to všechno opraví, až se sítě zhroutí a spojení se přeruší?
  
 
3. Co mají peníze společného s vírou?
 
Kdo nám může dát nezbytnou jistotu a vytoužené uznání? Proč Ježíš tvrdí, že není možné sloužit Bohu a penězům současně? Peníze nejsou jen platebním prostředkem, mají zjevně velkou moc – a to jak ty peníze, které máme, tak i ty peníze, které nemáme ale chtěli bychom mít.
  
 
4. Co pomůže, když jsme zahořklí z utrpení?
 
V utrpení voláme: Proč? Ale utěší nás nějaké teoretické výklady? Jsme vydáni napospas osudu? Existuje nějaký lék proti otravující hořkosti? Proč Ježíš křičel: „Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?“


 
5. Můj Bůh, tvůj Bůh, žádný Bůh?
 
Dnes si každý sám nějakým způsobem namixuje vlastní světový světový názor nebo náboženství. Cožpak to není dobré? Nevedou nároky na znalost a vlastnictví absolutní pravdy automaticky k násilí? Není usilování o pokoj a mír důležitější než odpověď na otázku „Co je pravda?“
 
 
6. Jak jsou cenné naše hodnoty?
 
Nevíme co děláme nebo neděláme to co víme? Odkud bereme sílu, abychom dělali to, co jsme uznali jako hodnotné. Kdo tady vlastně nastavuje měřítka? Nebo snad žádná hodnotová měřítka pro všechny neexistují?
 
 
7. Co to znamená, když umírá láska?
 
Na copak umírá tak často a věčně opěvovaná láska? Je láska více než jen cit? Může být trvalá? A co když je láska prokázaná umíráním?
 
 
8. Prohrajeme svou budoucnost?
 
Je život jakýmsi kasinem? Je budoucnost v našich rukách? Nevíme, co přijde. Nebo přece jen ano? Můžeme se dozvědět, co přijde po smrti?